Financovanie

Naším zákazníkom pomáhame aj pri financovaní zatepľovania. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie, odborného posudku a žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Štátny fond rozvoja bývania

Financovanie úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokom 1% patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy bytových domov. Záujemcom ponúkame kompletný servis a asistenciu od vypracovania projektovej dokumentácie až po finálnu fázu ktorou je schválenie žiadosti.

Dotácia na odstránenie systémových porúch

Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov. Podrobne podmienky získania dotácie popisujeme na blogu v časti dotácia na odstraňovanie systémových porúch.

Komerčné úvery

Slovenské banky ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov. Pre ich získanie taktiež môžete použiť projektovú dokumentáciu, ktorú vám vypracujeme.

  • Slovenská záručná a rozvojová banka pre spoločenstvá vlastníkov bytov poskytuje bankové záruky za úvery. Účelom štátnej podpory je vytvorenie podmienok pre obnovu bytového fondu v bytových domoch.
  • ČSOB má v ponuke úver pre obnovu bytového fondu určený pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové domy v správe a jednotlivých vlastníkov bytov.
  • Prima banka ponúka úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Účelom ich použitia je zateplenie bytového domu, obnova bytového fondu a predovšetkým odstránenie systémových porúch bytového domu.
  • Slovenská sporiteľňa ponúka úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov.
  • Tatra banka na financovanie obnovy bytového fondu ponúka pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti úver so splatnosťou až 15 rokov.
  • Uni credit bank pre spoločenstvá vlastníkov bytov pripravila hypotekárne úvery, ktoré je možné použiť na údržbu nehnuteľností.
  • Volksbank ponúka úvery na obnovu bytového fondu.
  • VÚB ponúka produkt s názvom úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorý je určený na opravy, modernizáciu a rekonštrukcie.
  • Wustenrot stavebná sporiteľňa ponúka v programe Rekofond financovanie rekonštrukcie a obnovy bytových domov.
  • Prvá stavebná sporiteľňa ponúka stavebné sporenie pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Môžete ho využiť na zateplenie, opravu fasády či rekonštrukciu kúrenia.

Grant SLOVSEFF

Nenávratný grant vo výške až 15% z celkovej výšky úveru je možné získať po znížení spotreby tepla o viac ako 25%. Žiadateľ najrpv musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15% z úveru. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na splatenie časti úveru alebo na realizáciu ďalších prác. Informácie nájdete aj na našom blogu: Grant SLOVSEFF

Ak máte záujem o získanie informácií o financovaní obnovy bytových domov kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.