Zatepľovanie budov

ZatepľovanieHlavným dôvodom pre zateplenie budovy je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením sa okolo budovy vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy.
Koľko sa zateplením ušetrí?
Konkrétny prípad paneláku z Bratislavy dokazuje výhodnosť zateplenia budovy. Klasický panelový dom postavený v osemdesiatych rokoch, ktorý má 36 bytov a tri schodištia, mal pred zateplením spotrebu tepla 1616 GJ. Po zateplení budovy a vyregulovaní kúrenia spotreba klesla na 719 GJ.

Ako si vybrať realizátora zatepľovania?
Veľmi dôležitým kritériom je odborná spôsobilosť realizátora, ktorú môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného. Spoločnosť Elaut BauMont s.r.o. je certifikovaným realizátorom zatepľovacích systémov. Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) udelil spoločnosti Elaut BauMont certifikát na realizáciu zatepľovacích prác systémom Baumit, BASF, Stomix a Weber Terranova.

Licencia na zatepľovanie BASFLicencia na zatepľovanie Baumit

Licencia na zatepľovanie StomixLicencia na zatepľovanie Weber